dimarts, 13 de desembre de 2011

Recordem el que s'ha destruït:

L'activitat d'avui és per passejar per Palma, per cercar el que ja no hi és. Sempre està bé conèixer el patrimoni visible, ja que convé que els alumnes el tinguin present i el puguin apreciar, però també està bé que coneguin tot allò que la voràgine humana ha destruït en pro del progrés. Des de mitjan segle XIX Mallorca ha anat perdent patrimoni tant arquitectònic, com paisatgístic com fins i tot industrial; moltes vegades ha passat desapercebut i d'altres s'ha intentat frenar la destrucció amb més o menys èxit.
Aquesta sortida, adequada per fer abans d'algunes vacances, ja siguin les de Nadal o les de Pasqua, pot ésser un bon complement tant per l'assignatura de socials com per les optatives que s'hi relacionen. 
Desenvolupament de l'activitat:
Abans d'iniciar el recorregut als alumnes se'ls entregaria un plànol de Palma actual, una fotocòpia del plànol de Garau i un dossier amb fotocòpies de fotografies antigues o gravats de diferents indrets de Palma. Primer haurien d'intentar desxifrar la imatge i saber què era i després amb els dos plànols mirar d'ubicar-la. Una vegada fetes aquestes passes s'aniria fent l'itinerari i cada vegada que s'arribés a un lloc es miraria de fer una fotografia emprant en la mesura del possible el mateix enquadrament. Com a tasca opcional puntuable, podrien entregar un petit dossier amb una breu descripció dels monuments i les imatges que haurien anat fent al llarg del dia, contrastades amb les imatges antigues.
Patrimoni desaparegut que pot ésser útil per fer l'activitat:
les murades de Palma i les seves portes (porta pintada, porta de Santa Catalina, etc)
el convent de Sant Domingo
el convent de Santa Catalina de Sena
el convent de Jesús
el convent de l'Olivar
la casa de la Inquisició
l'església del Sant Sepulcre
els molins del molinar i del jonquet (tot i que en aquest darrer indret en quedin alguns)
l'hotel Alhambra i el Teatre Líric
etc.
Objectius:
Descobrir el patrimoni de Ciutat 
Analitzar els canvis urbans al llarg del segle XIX i XX
Reflexionar sobre la conservació del patrimoni i la seva perduració per a generacions futures
Competències treballades:
competència artística i cultural
aprendre a aprendre
coneixement i interacció amb el món físic

imatge extreta de la web del mcu del catàleg col·lectiu de la xarxa de biblioteques dels arxius estatals. Aquesta imatge correspon a uns plànols de les murades de Palma, de l'any 1602 i que es troben a l'arxiu de Simancas

Cap comentari:

Publica un comentari