dimarts, 8 de novembre de 2011

La nostra cuina i el descobriment d'Amèrica

De tant en quant sempre està bé plantejar activitats complementàries que puguin suposar un al·licient a la tasca diària marcada pel currículum, per això es poden introduir idees o activitats en temes que de manera explícita no es parla de les Illes Balears. Un exemple en seria el descobriment d'Amèrica.
El plantejament d'aquesta activitat giraria entorn de les aportacions en productes alimentaris que féu la descoberta del Nou Món a la gastronomia europea i en aquest cas, de les Illes Balears.
Activitat adreçada a:
alumnes de 2n d'ESO
Objectius:
-Descobrir la influència del descobriment d'Amèrica en la gastronomia europea
-Donar a conèixer la cuina tradicional de les Illes Balears
-Entrenar la capacitat d'anàlisi
-Afavorir les aptituds de recerca i de destriament de la informació a Internet.
Competències que es treballen:
-aprendre a aprendre
-competència social i ciutadana
-tractament de la informació i competència digital
-competència social i ciutadana
Desenvolupament de l'activitat:
En primer lloc es demanaria als alumnes quins plats tradicionals coneixen de la nostra cuina i si ho saben, quins ingredients principals porten. Una vegada feta aquesta passa, cada alumne o per petits grups triarien un plat i després es proposaria una petita recerca a través de la xarxa per cercar l'origen dels productes que conformen aquell plat.
-Per exemple el tumbet en seria un cas paradigmàtic ja que la major part dels ingredients que porta provenen d'Amèrica.-
Una vegada feta la recerca es posaria en comú la informació obtinguda i es faria un petit comentari sobre allò que han descobert.
Idea clau de l'activitat:
Reflexionar sobre el què és tradicional, si ho ha estat sempre; entendre que les cultures s'enriqueixen amb el contacte amb altres cultures.

Plats de la cuina tradicional que inclouen productes venguts d'Amèrica:
-tumbet
-trempó
-coca de pebres o de trempó             
-raoles de carabassa
-carabassons farcits, etc.

Per saber més sobre cuina mallorquina podeu consultar el següent llibre :
Planas Sanjosé, A. (coord) (2009): cuina de paper. Llibres i gastronomia a les Illes Balears, Palma: Institut d'Estudis Baleàrics.
 Aquest llibre és el catàleg d'una exposició sobre llibre de cuina i hi podreu trobar informació sobre els llibres de cuina de les Illes Balears, a part d'algunes receptes.

2 comentaris: