dissabte, 8 de maig de 2010

Fotografia el passat medieval !


A qui va adreçada: alumnes de 2n d’ ESO / 1r de Batxillerat
Característiques: aquesta activitat pot ser plantejada per dos nivells; tant per segon d’ ESO per l’assignatura de socials com per primer de Batxillerat per l’assignatura optativa Història i Cultura de les Illes Balears. El que canviarà essencialment serà la dificultat i la manera com es farà l’activitat.
Per 2n d’ ESO es proposaria als alumnes que fotografiessin un edifici medieval de Mallorca i en fessin una fitxa i un comentari personal. A la foto també haurien d’aparèixer ells per tal de deixar testimoni de la seva presència a l’edifici elegit.
Per a 1r de batxillerat la proposta seria una sortida per Palma en format de Gimcana. A través de pistes haurien d’anar trobant diferents elements. La gimcana constaria de deu proves amb un control a cada dues. A cada control rebrien les dues següents proves i mostrarien les fotografies que han fet. El recorregut quedaria marcat des de la plaça d’Espanya fins a la Seu.
Proves:
-          vaig entrar a Ciutat un 31 de desembre, cerca’m i fes-te una fotografia amb mi (Jaume I, plaça d’Espanya)
-          Abans era una mesquita, el sant que apareix en el meu nom se celebra dia 29 de setembre ( església de Sant Miquel)
-          Aquí vaig néixer. Cerca la plaça on hi ha la placa que senyala la casa natal de l’autor de Blanquerna. (plaça Major)
-          Un bon paner pot anar bé per comprar peix. Cerca una plaça i un carrer que t’ajudaran a fer-ho possible. (plaça del mercat des peix i carrer dels paners, devora el carrer  d’en Colom)
-          Ja us heu fet una fotografia amb mi, ara descobriu on hi ha l’edifici que custodia el meu casc. (Cort)
-          En aquesta església amb el nom de l’antiga patrona de Barcelona trobaràs escuts de diversos oficis. Pista es troba al carrer amb el nom Ag de la taula periòdica (església de Santa Eulàlia, al lateral del carrer de l’argenteria)
-          Ara hi els representants de la comunitat autònoma. Abans hi havia el convent dels dominics. (Parlament)
-          El meu nom és d’origen àrab i la meva funció, residència reial. (l’Almudaina)
-          Sóc la més gran, miro al mar, els Reis de Mallorca hi descansen. Cerca el portal on Guillem Sagrera hi treballà. (Portal del Mirador de la Seu)
-          Abans era un port, ara només hi naveguen els cignes. (Arc de l’Almudaina)
La durada de l’activitat es pot situar entre dues i tres hores, depenent de la velocitat amb què descobreixin allò que han de fotografiar. Com a mínim es necessitarien dos professors, en funció del nombre d’alumnes que hi participessin. Les preguntes de la gimcana van en relació amb allò explicat a classe; els apunts de classe són les pistes que necessitaran en cas de no saber la resposta.
Competències que es treballen:
Aquestes només són treballades en el cas que l’activitat es faci a 2n d’ESO, en aquest cas les competències treballades serien:
-          cultural i artística
-          autonomia i iniciativa personal

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada