divendres, 7 de maig de 2010

Descripció de la Riera de la Ciutat de Mallorca. Mateu Salzet, notari,1403


Diumenge que hom comptava catorze del mes d’octubre any abans dit a cinc o sis hores de la nit s’esdevé a Mallorca que per grans aigües que foren estades el dia anterior i en el present, la Riera ve tan poderosa i tan gran, arrabassant gran multitud d’arbres i de branques que no pogué passar pel pont del mur de la ciutat, en tant que l’aigua pujà tant que enderrocà el mur i caigué sobre el pont. Pujà per la barbacana, estenent-se pels camins i enderrocant totes les tàpies dels horts que són sobre el camí que surt per la porta plegadissa a mà dreta, i totes les altres tàpies que són devers la porta del Cigar i enderrocà les arcades dels tints i el pont que és devora els tints i fins a Portopí. Les aigües que entraren a la ciutat sobre dit mur enderrocaren el pont i un molí d’aigua de devora la porta i totes les tàpies dels vergers que eren davant la Riera i enfrontaven amb l’església de Santa Maria del Carme i omplí dita església d’aigua i arrabassà un arbre del davant [...] en tant que és opinió que per la dita aigua són mortes més de 5.000 persones. D’aquest desastre molts mercaders i d’altres han estat damnificats, en persones i en béns. La terra roman desconsolada i desolada, per la mort de les persones, la pèrdua dels béns i la runa de la ciutat. [...]
Activitat relacionades amb la lectura:
-          Per on creus què passava la Riera? En un plànol de Palma assenyala el recorregut actual i el recorregut antic amb colors diferents
-          Per què parla de portes? Com era Palma?
-          Quins danys provocà aquesta inundació?


Miralles i Montserrat, J. (2006): Antologia de textos de les Illes Balears, volum 1. segles XIII-XVI, Barcelona: publicacions de l’Abadia de Montserrat - Institut d’Estudis Baleàrics.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada