dijous, 27 de maig de 2010

Necessitem blat !


-A qui va dirigida: alumnat de 2n d’ESO
-Explicació: La classe es dividirà en cinc grups (mercaders, menestrals, Gran i General Consell, noblesa terratinent i pagesos). Aquests grups hauran d’assumir el rol assignat, defensant les postures pertinents. El professor tindrà el paper de rei, que moderarà i donarà les pautes del desenvolupament de l’activitat, intentant que els alumnes en tot moment s’imbueixin del paper que els ha tocat representar. Una vegada finalitzat es farà una reflexió sobre tot allò que s’ha dit per tal que comprenguin
-Competències que es treballen:
- competència en comunicació lingüística
- competència social i ciutadana
El Joc:
Situem-nos a l’any 1340, encara queden uns anys per a la gran epidèmia. Mallorca ha vist com la població ha anat augmentant de mica en mica des de la conquesta. La producció de blat no és suficient per abastir a tota la població, a més la collita d’ enguany s’ha vist afectada per la sequera i per això encara és més reduïda que de costum. A la Ciutat de Mallorca s’està negociant la importació de blat per tal de poder abastir de pa a tothom.
-Els mercaders: han comprat blat a Barberia i a Sicília. Volen rebre una bona quantitat de diners per la seva mercaderia, a més, en cas que sigui necessari podran aconseguir-ne més. Han de convèncer al Gran i General Consell de la qualitat del seu producte enfront del que tenen els nobles terratinents. Demanen un preu força alt però sinó ho venen aniran a Barcelona o a València a provar sort.
-Menestrals: el gremi de forners i moliners temen aldarulls si no poden abastir de farina i de pa. Volen una solució per tal de tenir la matèria primera però no volen pagar el preu excessiu que sembla que s’està acordant. Fan pressió per aconseguir el millor preu.
-Gran i General Consell: intenten moderar la situació, i miren de treure’n el major benefici. Ja que tots els seus membres fan pressió per afavorir al seu grup. (cavallers, ciutadans, mercaders, menestrals i representants de les vil·les). Si compren el blat als mercaders tal vegada obtindran un millor preu que si només ho fan als nobles terratinents, ara bé, també han d’evitar el descontentament social. No poden prendre mesures impopulars perquè el poble ja està prou ofegat amb els impostos i es pot iniciar un motí.
-Noblesa: Tenen grans extensions de terra i tot i que la collita no ha estat bona, tenen blat emmagatzemat que volen vendre a un preu que els permeti fer un bon negoci. Temem que els mercaders amb el seu blat importat els perjudiquin. Intenten pressionar al Gran i General Consell perquè prenguin una decisió aviat.
-Pagesos: els impostos no els deixen viure, el blat que han recollit no és gaire, tenint en compte que una part ha servit per pagar la renda anual de les terres al noble. El que els queda per consum propi i per vendre és tan poc que temen que si arriba blat importat ells no puguin vendre a bon preu el blat que tenen. La seva capacitat de protesta es veu limitada ja que dins el Gran i General Consell no tenen gaire poder.
-el Rei:  és la instància superior, que tot i no ser present a l’illa mira de moderar; no vol perdre ingressos ni vol descontentament social. Fa advertències quan cal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada