dilluns, 3 de maig de 2010

Creació d'un bloc

Nom: El Regne de Mallorca en un bloc
A qui va adreçada: alumnes de 2n d’ESO
Característiques: Aquesta activitat consisteix en la proposta de creació d’un bloc amb articles elaborats pels alumnes sobre diferents aspectes del període del Regne Privatiu de Mallorca. L’objectiu principal és apropar als alumnes el llenguatge propi de la matèria per tal que el coneguin i l’emprin d’una manera correcta, així com l’ús adequat de la bibliografia i els recursos extrets d’internet.
Les temàtiques que es podran tractar a manera d’exemple poden ser les següents: l’arquitectura, el comerç, la cultura, la política, l’urbanisme, etc. Són temes amplis per tal de facilitar als alumnes l’obtenció de la informació. Convé remarcar als alumnes que els articles que elaborin han de ser una síntesi i que també han de citar els llibres i les planes web d’allà on han extret la informació. Com a mínim hauran de penjar un article, tot i que es donarà la possibilitat d’ampliar i poder penjar-ne més.
Competències que es treballen:
- Tractament de la informació i competència digital
- Competència en comunicació lingüística
- Autonomia i iniciativa personal
- Competència cultural i artística

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada